Logowanie

Wypełnij poniższy formularz, aby zalogować się na swoje konto.

Resetuj hasło Rejestracja

Administratorem Danych Osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest spółka "W.P.C." sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677), ul. Cybernetyki 10, NIP: 5270204264, zwana dalej: "ADO", będąca organizatorem programu lojalnościowego, zwanego dalej: "Programem". Dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość zamieszczoną w formularzu, przez co należy rozumieć także podjęcie w ramach programu wszelkich czynności wymagających wyjaśnienia zgłoszonego pytania, problemu, reklamacji etc. Podanie przez Pana/ Panią danych określonych w formularzu jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyjęcia Pana/Pani zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji odpowiedzi na zapytanie, a w niektórych przypadkach także przez okres niezbędny do zabezpieczenia interesów Administratora na podstawie jego uzasadnionego interesu (np. roszczenie lub skarga odnotowana w Pana/Pani wiadomości). Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, którymi ADO posługuje się w toku realizacji czynności objętych zgłoszeniem, w szczególności spółce Sales and Marketing Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 02-677 Warszawa ul. Cybernetyki 10, NIP: 5272504415, której ADO powierzył obsługę Programu. Dane mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Szczegółowa informacja w zakresie zasad przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.