Nagrody

Przesuń suwaki i zobacz jakie nagrody możesz zdobyć za określoną ilość punktów.

Jak to działa

Uczestnikami Programu mogą być jedynie przedsiębiorcy prowadzący na Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej sprzedaż detaliczną Produktów Objętych Programem.

Rejestracja Zarejestruj się
Kolejny krok
Zbieraj punkty Zbieraj
punkty
Kolejny krok
Odbieraj nagrody Odbieraj
nagrody

Aktualności

Sales and Marketing Management Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Cybernetyki 10
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 532 0 800
fax: +48 22 532 0 801

Administratorem Danych Osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest spółka "W.P.C." sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677), ul. Cybernetyki 10, NIP: 5270204264, zwana dalej: "ADO", będąca organizatorem programu lojalnościowego, zwanego dalej: "Programem". Dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość zamieszczoną w formularzu, przez co należy rozumieć także podjęcie w ramach programu wszelkich czynności wymagających wyjaśnienia zgłoszonego pytania, problemu, reklamacji etc. Podanie przez Pana/ Panią danych określonych w formularzu jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyjęcia Pana/Pani zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji odpowiedzi na zapytanie, a w niektórych przypadkach także przez okres niezbędny do zabezpieczenia interesów Administratora na podstawie jego uzasadnionego interesu (np. roszczenie lub skarga odnotowana w Pana/Pani wiadomości). Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, którymi ADO posługuje się w toku realizacji czynności objętych zgłoszeniem, w szczególności spółce Sales and Marketing Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 02-677 Warszawa ul. Cybernetyki 10, NIP: 5272504415, której ADO powierzył obsługę Programu. Dane mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Szczegółowa informacja w zakresie zasad przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.